Binary Kodun Gizemli Dünyası ve Yapabilecekleriniz

Binary kod ve kullanımı hakkında bilgiler

Binary Kodun Gizemli Dünyası

İkili kod anlamına da gelen Binary kod, bilgiyi yalnızca iki farklı sembole (0 ve 1) dayalı olarak temsil eden bir kod türüdür. Bu türden kodlar, bilgiyi dijital olarak temsil etmek ve işlemek için kullanılmaktadır.

Binary Kodlama

Peki, Binary Kodlama nasıl yapılır? Öncelikle elde olan bilgi ikili koda dönüştürme işlemidir. Çalışma şekli, önceden yazılmış kodların sayıların veya harflerin yerini almasıdır. Örneğin ondalık sistemde on iki sayısı 1100 ikili koduyla ve A harfi 1000001 ile kodlanmıştır. Böyle bir ikili sistemdeki bir rakama bit denir. Bir bitin iki farklı durumu (0 veya 1) artık depolama ortamında manyetik olarak temsil edilebilmektedir. Bu yöntem, disketler gibi manyetik depolama için kullanılır. Görsel anlatım da yapılabilir. Bu, nesnedeki bir çöküntü vasıtasıyla elde edilir. İkili kodlar, yani sıfırlar ve birler CD veya DVD'lere kazınmıştır. Bu bitler bilgisayarlar veya diğer dijital makineler tarafından okunabilir ve kodu çözülebilir. Bu, ilk bilgilerin insanlar için tekrar okunabilir olmasını sağlar.

Binary Sisteminin Temelleri

Binary sisteminin temelleri altında, ikili sistemi temel alan birçok kod arasında başka ayrımlar da vardır. Örneğin ikili kod, BCD kodu, EBCDIC kodu, ASCII kodu veya Gray kodu vardır. Binary kod sistemi belirli sayıda rakamdan oluşur. Kod, her rakamın çarpılmasıyla çevrilebilir. Ancak bu konum 1 yerine 0'dan saymaya başlar ve sağdan sola doğru okunur. Tüm rakamlar bu değerle çarpıldıktan sonra tek tek sonuçlar toplanır.

Binary Kod İle Yapılabilecekler

Binary kod ile yapılabilecekler genellikle bilgisayar sistemiyle alakalıdır. Dijital bilgi aktarımı alanlarında ikili kod kullanılmaktadır. Veriler, CD gibi bir depolama ortamı aracılığıyla ikili kod kullanılarak ve ayrıca dünya çapındaki ağdan gelen veriler aracılığıyla iletilir. Yani Binary kod sistemi tüm dijital bilgi aktarımı yapan alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Programlama ve Binary Sisteminin Önemi

Bilgisayar teknolojisi için son derece önemli olan bir kodlama sistemidir. Bilgisayar teknolojisinde her yerde mevcuttur ve bazı insanlara hala matematik derslerinden tanıdık gelebilir: ikili kod veya ikili sistem olarak karşımıza çıkabilmektedir. Böyle bir kod, yalnızca iki durumlu karmaşık gerçekleri bile temsil eder. Bunu yalnızca ondalık sisteme ve onun on basamağına aşina olan kişiler için anlamak genellikle zordur. İkili kodun bir yandan avantajları vardır, diğer yandan teknik açıdan da gereklidir.

Günümüzde Binary Çeviri Araçlarının Yeri

Bugün, bilgisayarlar esas olarak ikili sistemi kullanan Turing makineleri gibi çalıştığından, ikili sistem modern bilgisayarların ve elektroniklerin kalbinde yer almaktadır. İkili sisteme dayalı mantıksal hesaplama fikrini geliştiren Georges Boole ve 1937'de ikili sayılarla elektronik hesaplamaların temellerini atarak bilgisayar biliminin önünü açan Claude Shannon ve George Stibitz'di. Genellikle günümüzde halkın en aşina olduğu simgelerle tanınır: 0 ve 1. Tuhaf, bazen sonsuz kombinasyonlar oluşturabilen iki sayı. Yaratıcıları dışında anlaşılmaz görünen kombinasyonlardır. İkili kodlar öncelikle bilgi ve iletişim teknolojisinde (bilgisayarlar ve telekomünikasyon) verileri şifrelemek için kullanılır. Bu işlemleri yaparken kullanılabilecek en iyi binary çeviri aracını sizler için geliştirdik. Sizde aracımızı kullanarak tüm işlemleri ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Sonuç olarak bu sistem ile alakalı şunları net diyebiliriz:

l İkili sayılarla hesaplama yapmak ilk başta karmaşık görünebilir, ancak temel prensibi anladığınızda ondalık sayılarla çalışmaktan daha zor değildir.

l İkili sayılarla yapılan aritmetik işlemler, konum başına 10 olası değer (0-9) yerine yalnızca iki (0 ve 1) bulunması dışında aynı ilkelere dayanır.

l Uygulamada, toplayıcı adı verilen devreleri kullanarak birden fazla ikili sayıyı aynı anda toplamak genellikle daha verimlidir. Bu ekleme birimleri bilgisayar işlemcilerinde kullanılır ve çok yüksek saat frekanslarına ulaşabilir.